Nagovor kandidata za župana – Daniel Cukjati

 

RAZVOJ ŠPORTNEGA PARKA VRHNIKA in NOGOMETA

Največji športni kolektiv na Vrhniki, ki se ukvarja s tekmovalnim programom, je ravno Nogometni klub Dren-Vrhnika, v katerem sem član upravnega odbora. V zadnjih letih se je nivo same organiziranosti kluba in nivo strokovnega dela izredno izboljšal. Dobremu delu trenerjev pa na žalost ne sledi ustrezen razvoj potrebne infrastrukture. V letošnjem letu, nam je zaradi dobrega dela kluba uspelo zgraditi polovico pomožnega igrišča. Občina je prispevala slabo 1/3 sredstev, ostalo je moral zagotoviti klub iz razpisov in sponzorskimi sredstvi.

Za boljše pogoje dela Nogometnega kluba bom:

  • V letu 2019 dokončal drugo polovico pomožnega igrišča brez dodatne finančne obremenitve kluba
  • V letu 2019 pripravil projektno dokumentacijo za izgradnjo novega garderobnega objekta (garderobe, lokal, pisarna, skladišča)
  • V letu 2020 začel z gradnjo garderobnega objekta
  • V letu 2021 pripravil projektno dokumentacijo za mestni stadion (vključeno veliko nogometno igrišče z namakalnim sistemom)
  • V letu 2019 dvignil sredstva na razpisu za šport za najmanj 10 odstotkov

 

Daniel Cukjati

Prof. športne vzgoje

Copyright © NK Dren Vrhnika 2017 Izvedba: Erpium.com Erpium