Predstavitev športnih oddelkov ŠC PET

 

V četrtek, 17.1.2019, v naše okolje znova prihajajo predstavniki SREDNJE TEHNIŠKE IN STROKOVNE ŠOLE ŠC PET, ki v Ljubljani skrbi za delovanje športnih oddelkov v programu ekonomski tehnik in delo v programu tehnik elektronskih komunikacij.

Na kratko bodo predstavili sistem in način dela z dijaki športniki in dali možnost, da jih spoznate. So prva strokovno tehniška šola v Sloveniji, ki poleg gimnazij omogoča mladim športnikom strokovno in poglobljeno delo v homogenih športnih oddelkih.

Model dela v športnih oddelkih vključuje redno spremljanje učno-vzgojnega in športnega procesa dijaka športnika skozi celoten potek šolanja v sodelovanju s starši, trenerji, klubi, nacionalnimi panožnimi zvezami ter športnimi zdravniki in šolsko svetovalno službo.

Omenjena predstavitev bo potekala na Oš Ivana Cankarja (učilnica A101A), z začetkom ob 17. uri!

V želji, da bodo naši nogometaši, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje, lažje izbrali nadaljnjo šolsko pot, jim zato obisk omenjene predstavitve toplo priporočamo.

NK Dren Vrhnika

Copyright © NK Dren Vrhnika 2017 Izvedba: Erpium.com Erpium